.
   
sobota 30. září
svátek slaví Jeroným, Ráchel , zítra Igor, Ivar
 
autor Lastura.cz

Element

11.03.2010

Čtyři elementy v klasickém pojetí: oheň, voda, země, vzduch

Živel, prvek. Patří k nim země, vzduch, oheň a voda plus duch, který je všechny zahrnuje (viz Ákáša). Elementy jsou chápány jako říše nebo přírodní kategorie (hmotné i nehmotné) a nesmíme je zaměňovat s fyzikální tabulkou prvků, kterou moderní čaroděj samozřejmě přijímá, ani s alchymickými elementy, jako je síra, rtuť a sůl.


Pět elementů čínského sysétmu: strom, oheň, země, kov, voda

Intenzivním pozorováním střídání yin/yang Číňané vyvinuli systém uspořádání, který navazuje a vše dále rozvádí. „Nauku o pěti elementech“. Ve feng shui slouží hlavně k tomu, aby se do vzájemné harmonické souhry sladilo okolní prostředí, tvary, materiály a barvy.

Všechny fenomény života byly přiřazeny pěti energetickým procesům symbolizovaným elementy, stromem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Přitom rozhodující je energetická kvalita.

Ke stromu patří například fenomény, které se vyznačují vzestupnou, rostoucí energií, tedy například východ jako světová strana, kde vychází slunce, jaro jako roční období, kdy se probouzí příroda, dětství jak doba růstu a kreativita jako dušení kvalita, která vytváří nové.

V klasickém feng shui odkazuje pět elementů na místa vhodná pro stavbu a na ideální uspořádání budovy. Velmi prospěšné přitom také může být, analyzujeme-li, které prvky jsou u obyvatel domu vyrovnané a které potřebují harmonizovat.

Kvalita pěti elementů

Každý člověk v sobě sjednocuje podíly všech pěti elementů. Jednotlivé aspekty se však projevují silněji či slaběji v závislosti na osobnosti.

Z NAŠÍ NABÍDKY

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2023 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz