.
   
pátek 22. září
svátek slaví Darina, Moris , zítra Berta, Lina
 

Indigové děti

16.07.2010

Indigoví lidé mají indigovou životní barvu s charakteristickými znaky indigové osobnosti. Tito lidé mají pro společnost nové, často nezvyklé, částečně komplikované vlastnosti, se kterými se naše společnost těžce vypořádává. Indigová barva je barva čakry třetí oko.

Tito lidé žijí multidimenzionálně. Mají dominantní pravou mozkovou hemisféru. Jsou spojeni s hlubší rovinou ženské intuice. Jsou důstojní, urození, ušlechtilí. Ví, že si zde zasloužily být. Mají vrozenou sebeúctu. Jsou neutrální a objektivní. Mají schopnost se distancovat a dívat se na věci z vyšší perspektivy. Naslouchají sami sobě a následují vnitřní hlas. Mají všeobecnou schopnost regenerace. Mají schopnost kontrolovat proudy jemnohmotných těl. Mají vyšší energetické pole. Jsou bojovní, netrpěliví, nároční, ješitní, pyšní, odmítaví, sklony k velikášství, depresi, jsou odtržení od reality, mají problémy s uznáváním autorit.

Mají vyšší energetické pole a menší emocionalitu. Ve velké skupině dětí se umí naladit na energii skupiny, pozorují chování ostatních dětí, často vyhledávají společnost dospělého. Indigoví dospělí mají rádi intenzivní, duševně náročné a dynamické rozhovory, pouští se rádi do rozhovorů jdoucí do hloubky, komunikace je pro ně věcí citu, výměny názorů a léčení.

Každý člověk má svou životní barvu, někdy také dvě a více. Existují dva způsoby, kterými si můžeme určit svou životní barvu. První metoda spočívá v tom, že si pečlivě přečtete popisy všech barev a sami pocítíte, která barva nejlépe popisuje vaši osobnost. Druhá metoda spočívá v tom, že si uděláte barevný test, a to tak, že zodpovíte různé otázky, a podle počtu získaných bodů pak zjistíte svou životní barvu. Vaše životní barva vám může napomoci hlouběji pochopit váš životní úkol a životní cíl. Rozlišujeme červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou osobnost. Uvádím zde pouze charakteristiku indigové a fialové osobnosti.
Indigová osobnost je velmi spirituální, má vnitřní cit pro pravdu života. Zná všechny mystické nauky, je velmi citlivá a ví, že jsme všichni duchovní bytosti. Materiální skutečnost a hmota jsou pro ně iluzí, ví, že vše je energie a vědomí. Je uvědomělá, bystrá, kreativní a nezávislá, žije podle vyšších principů. Je zvídavá a touží po vzdělání. Dělá to, co považuje za správné, sociální nátlak nebo vydírání na ni nepůsobí. Má mnoho pochopení pro to být člověkem. Život vidí jako jednu velkou zkušenost. Může být bázlivá a zmatená, cítit se ztracená a izolovat se.

Fialová osobnost je dynamická a charismatická. Je to vůdce, který chce zachránit planetu. Musí teď svou životní úlohu aktivovat a žít. Má velkou emotivní hloubku a je naplněna soucitem pro celý svět. Miluje hudbu, pomáhá mu léčit se. Je to vizionář, dokáže vidět do budoucnosti (vidí obraz dříve, než vznikne). Je si jistá tím, že Země přežije a má pro lidstvo poselství. Poznává vyšší perspektivy. V dětství se cítí zneuznaná, považují ji za idealistického snílka. Chce se nacházet v centru dění. Miluje cestování, jiné kultury a potřebuje volnost. Umí být narcistická, arogantní a pompézní. Má diktátorské vlohy. Musí si uvědomit, že jsme všichni součástí celku. Umí dělat mnoho věcí současně nebo naopak být duševně jako ochromená. K dosažení rovnováhy potřebuje meditaci. Věří, že vše musí jít hladce a doufá v univerzální pomoc. Fialový člověk chce lidem pomáhat, ale nejlépe mnoha lidem najednou, a to současně. Dodává spoustě lidí sílu nebo je inspiruje, má ale zřídkakdy trpělivost nebo touhu pomáhat jednotlivým osobám.

To, co indigoví jedinci chtějí, chtějí okamžitě. Intuitivně vědí, že okamžité zhmotnění jejich přání je normální. Pamatují si, že pocházejí z míst, kde si stačilo představit jakoukoli situaci nebo předmět a ty se okamžitě objevily. Jsou netrpělivými, když se někdo nevyjádří hned k věci. Některé věci odmítají dělat, jako například čekat ve frontě. Jsou frustrovány systémy, které jsou zaměřené na rutinu. Často vidí lepší způsob jak dělat věci, doma a ve škole, což způsobuje, že vypadají jako ničitelé systému. Jsou nespolečenští, pokud nejsou s někým jako oni. Jestliže v jejich okolí nikdo takový není, uzavírají se do sebe a těžce nesou, že jim ostatní nerozumí. Škola je pro ně ze sociálního hlediska často nesmírně obtížná.

Jsou to praví léčitelé. Pouhý dotek přináší lidem harmonii, klid a úlevu. Jsou schopny obrovské lásky.  Mají schopnost vycítit neupřímnost. Indigoví vědí, když se jim lže, mají totiž v sobě zvláštní detektory lži. Velmi rychle rozpoznají, když se s nimi jedná povýšeně či manipuluje. Nejsou ochotni přijmout odpovědi jen proto, že se jedná o tradiční odpovědi prověřené kdysi v minulosti. Jsou vysoce inteligentní jedním směrem. Komunikují se zvířaty, kameny, rostlinami. Vidí a chtějí vidět v člověku jen to dobré. Vědomě i nevědomě používají svou vysokou frekvenci a předávají energii lidem, kteří podle nich potřebují energii. Pomocí objektivity sjednávají mír.

Jejich mužské a ženské prvky často nejsou odlišeny, jsou tzv. androgynní typy.  Hluboko uvnitř ví, co je dobré a co špatné. Pomáhají uniknout ze starých systémů nevědomosti a netolerance a připravují svět pro nové systémy. Tito lidé nás konfrontují s našimi vlastními chybami a nechají nás, abychom na ně stále naráželi. Jako kdyby pokládali své prsty na otevřené rány ostatních a ukazují tak, jak je důležité prohlédnout si vnitřní blokády a chybná přesvědčení a vyléčit je. Nemůžete je donutit dělat něco, čemu sami nevěří. Nepřijmou, aby je vedli lidé, kteří nemají na svět stejné etické názory jako oni sami. Jsou velmi citliví, i co se týče stravy. Nevidí rozdíl mezi hrou, výchovou, vztahy a prací, všechny tyto aspekty života se pro ně sloučí do jedné celkové zkušenosti.

Indigoví jedinci jsou velmi vnímaví a jasnozřiví. Mají často vysoce rozvinuté vnímání, které často uzavřeli, protože děsili lidi. Často žijí ve dvou světech, v jednom, který se ukrývá uvnitř, který znají, a jejímž zákonům důvěřují a kde se cítí jako doma, a mezi světem vnějším. Vnímají anděly a bytosti světla. Cítí, že je ochraňují a jsou s nimi v kontaktu. Jsou napojeni na moudrost dávných civilizací a chtějí tuto moudrost ostatním připomenout. Jejich úkolem je přinést na Zem světlo a pomoci lidem, aby se rozvzpomněli. Indigové děti často s rodiči mluví telepaticky. Je to jejich mentální komunikace. Při ní nejsou v rozhovoru ničím omezení, a proto necítí potřebu používat k mluvení ústa. Rodiče by s nimi tento kontakt měli navázat.

Dříve či později si uvědomí, že se musejí spoléhat sami na sebe a naučit se užívat své schopnosti na Zemi. Jsou to vizionáři a idealisté, kteří se narodili proto, aby něco změnili! Často své léčení provádějí skrytě, protože jen někteří lidé jsou schopni přijímat jasnost, samozřejmost a čisté vědění. Na druhou stranu tito lidé potřebují pozornost. Potřebují být nápadní, ať už pozitivně nebo negativně, hlavní věc je, že si indigového dítěte někdo všímá. Vyžaduje hodně energie, ale na druhé straně je absolutní sluníčko, které vyzařuje mnoho síly a energie.

Smysl a cíl jsou pro tyto děti velmi důležité. Potřebují pochopit smysl všeho, čím se zabývají. Jestliže indigovému dítěti vysvětlíte, proč je dobré, aby něco udělal, bude spolupracovat. Jedním z důvodů, proč předešlé generace byly schopné přijmout odpověď autority bez věcného vysvětlení, byla schopnost distancovat se a oddělit se od svých instinktivních pocitů a řekli si, že „autorita ví, co dělá.“ Důvěru indigového dítěte si musíte získat.

Jsou často impulzivní. Tento typ reakce obvykle pramení z vnitřní prázdnoty, neznalosti svého životního cíle a snahy zoufale zastavit bolest týkající se bytí. Zažívají trvalou napjatost. Cítí silné nutkání něco udělat, aby učinili svět lepším místem. Jestliže je jejich cíl zablokován požadavky, aby vykonávali nesmyslné činnosti, začnou být frustrované a to jeden z kořenů jejich další charakteristiky – hyperaktivity. Velmi často je impulzivita silnou instinktivní reakcí, která by neměla být zastavena. Je škodlivé být neklidný, když je blízko vás člověk, o němž intuitivně víte, že lže? Tyto děti jsou v přítomnosti takového člověka zaplavovány energiemi, které ohrožují jejich nervový systém. Vnímají emoce druhých daleko silněji než většina lidí.

Vyléčení nutkavé chuti na cukr - někteří badatelé zkoumali u malých dětí vrozenou touhu po sladkém. Miminka si mohla vybrat mezi oslazenou tekutinou a čistou vodou. Dokonce jednodenní miminka pila více, když dostala oslazenou tekutinu. Čím byla tekutina sladší, tím více jí dítě vypilo. Mnoho badatelů z těchto průzkumů usoudilo, že máme vrozenou preferenci sladké chuti. Naše chuť na sladké se mohla objevit už u našich prastarých předků primátů. Opice a ostatní primáti dávají přednost sladkému ovoci před jiným jídlem. Někteří badatelé uvažují, že ovoce bylo pro naše troglodytické (jeskynní) předky jistým zdrojem kalorií a energie a my rozvíjíme přirozenou zálibu ve sladkém jako výsledek instinktu přežití. Během doby, kdy jsme hledali jídlo v divočině, jsme poznali, že sladkost se rovná zralosti. Všechna zvířata dávají přednost sladkému jídlu před jinými typy jídla. Naše instinkty vyhledávat sladce chutnající ovoce byly dnes pokřiveny a překrouceny do chuti na cukrovinky. Důvodem našich „moderních“ chutí je také nedostatek skutečně sladkého ovoce v obchodech s potravinami. Většina totiž dozrála uměle a je bez chuti, není dostatečně sladká, aby nás to uspokojilo.

Jídlo může způsobit, že se cítíme lépe. Mnoho z našich nutkavých chutí představuje nevědomou touhu po samoléčbě. Každé jídlo, po němž toužíme, nám upravuje náladu a stav energie a ovlivňuje neurochemii mozku, krevní tlak a srdeční tep. Když toužíme po nějakém jídle nebo pití, je to často proto, že si naše tělo uvědomuje, že jsme v nerovnováze. Naše tělo se dožaduje jídla, které vytvoří rovnováhu (homeostázi). T jídla, po jakém toužíte, se dá poznat, jak bude pokračovat váš život. Existují předvídatelná schémata, jež spojují touhu po určitém jídle s životními problémy. Nutkavou chuť na určité jídlo vyléčíme tak, že budeme věnovat pozornost přímo problému.

Pivo - touha po zapuzení strachu, potřeba více lásky, legrace a uznání. Cereálie a jiná jídla ke snídani - otálení a snaha vyhnout se plnění denních povinností. Cheeseburger - strach zjistit vnitřní prázdnotu nebo neschopnost, pocit deprese, strach z neúspěchu. Pikantní sýr - pocit vyčerpání, touha po pohodlí a obrození, únava. Brambůrky - jste ve stresu a nervózní, chcete se zbavit svých starostí. Čokoláda - touha po romantice a lásce. Káva - ubývá vám energie, protože se zabýváte aktivitami, které jsou pro vás bezvýznamné, syndrom vyhoření, odpor ke své práci a nespokojenost s ní. Dietní kola - touha být činorodý a plný energie, touha po vzrušujícím romantickém citu. Kola - snažíte se zůstat motivováni a plni energie a bojujete s vnitřním stresem. Zmrzlina - snaha uklidnit se a osvěžit kvůli depresi. Hranolky - pocit nejistoty a prázdnoty. Ořechy - příliš mnoho stresu a nedostatek zábavy, touha po hravosti.

Jak se chovat k indigovým dětem? Přijímat a milovat dítě takové, jaké je. Podpora a naslouchání dítěti. Důvěra v to, že dítě ví, co je pro něj dobré jíst a pít. Naučit dítě meditovat, cvičit a vizualizovat. Dodejte dítěti hodně prostoru, ale také pevné a jasné hranice. Dohoda na obou stranách.

Indigové děti přijímají a dodržují zákazy a příkazy, které jsou pro ně jasné a pochopitelné. Stačí říct „ne, protože…“ a dítě danou věc nedělá. Velmi rychle chápou souvislosti. Když poznají, v čem tkví problém, ihned nový systém aplikují. Jedna matka říká, že jediný způsob, jak může svému synovi pomoci pochopit, proč je potřeba dělat takové věci jako domácí úkoly, je říct mu, že je to způsob, jak lidé na Zemi dělají věci. On řekne dobře a jde ho udělat. Tato matka cítí, jako by byla jeho opatrovník na této planetě, jež mu pomáhá poznat zvyky na Zemi.

Jestliže říkáte indigovému dítěti, že se učí kvůli tomu, aby měl zaručenou práci, bude se na vás dívat jako na někoho z jiné planety. Vědí, že skutečný zdroj záruky pochází ze zdroje. Indigové děti mohou využívat svou intuici a paranormální schopnosti, aby je odhalili. Vysvětlete jim, že Bůh k nám často mluví skrz naše pocity, sny a vize. Povzbuďte je, aby důvěřovali božskému vedení a řídili se jím. Svému indigovému dítěti můžete pomoci povzbuzováním jeho zálib a zájmů. Pozorujte své dítě a všimněte si, čemu se věnuje, když je samo. Své štěstí možná nalezne, když využije této dovednosti a bude učit druhé. Přes jedinečné umění zpracovávat informace mají indigové děti schopnost rychle pochopit podstatu situace. Častou se začnou nudit, když jejich učitelé přednášejí o věcech, které již poznali.

Pomozte svým dětem využívat jejich duchovních darů a vytvořte pro ně nástěnku snů, kam si vystřihnou z časopisů obrázky čehokoli, o čem sní, že se stanou, budou mít nebo budou dělat. Jestliže si děti budou představovat, že ve škole vycházejí dobře s ostatními dětmi a učiteli, bude tomu tak. Například ráno před písemkou ve škole podpořte optimismus dítěte tím, že si řekne: „Udělám to!“ Oba si můžete představit, jak je v písemce úspěšné, a popsat svou představu druhému. Děti, které se chovají odlišně, a mají s tím problémy, můžete podpořit takto: „Tvá odlišnost je krása tvé duše.„

Některé děti trpí nespavostí a mají obavy být samy v pokoji. Můžete svým dětem dát do jejich pokoje „Boží schránku“, kde každou noc odevzdají jejich strach Bohu předtím, než usnou. Napište strach a starosti na kousek papíru a ten vložte do schránky. Když to vaše děti udělají, přestanou utkvěle myslet na strach a budou schopné usnout. Tyto děti, které mají dominantní pravou mozkovou hemisféru, mají vrozenou touhu být kreativní. Potřebují nalézt poklady pohřbené hluboko uvnitř a vyjádřit je skrz kreativitu a představivost – píseň, tanec, malbu a hraní. Každý den potřebují dělat něco kreativního, aby uvolnili věci, jež by se jinak hromadily a potom explodovaly.


zdroj informace: www.lightworker.cz

Z NAŠÍ NABÍDKY

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2023 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz