.
   
pátek 12. dubna
svátek slaví Julius, Julián , zítra Aleš. Norma
 
autor Lastura.cz

Merkaba

31.12.2012

„Mer“ - znamená Světlo
„Ka“ - znamená Duše
„Bah“ - znamená Tělo

V překladu tedy znamená světelné tělo duše. Někdy bývá nazývána jako Mistrovská pyramida nebo také jako vůz (prostředek) vzestupu.

Merkaba Merkaba - orgonit

Tento název používali ve starém Egyptě. V jiných kulturách se nazývá narkabah či merkava. Jsou to proti sobě se otáčející pole světla, které vytváří duch, duše a tělo. Obklopují člověka a spojují ho s energetickým polem kolem planety Země. Merkaba je „vozítkem“ těla i ducha, pro přesun mezi různými úrovněmi bytí. Při její aktivaci je znázorňována jako hvězdné čtyřstěny, jako symbolické propojení ženské a mužské pyramidy prostřednictvím lásky.

Familiárně je nazývána „vozítkem“, ale byla by chyba si ji představovat jako něco, co je mimo tělo. Jako prostředek do kterého nastoupíme, zmáčkneme knoflík a ono nás to někam dopraví. Je součástí nás samých, je zabudována v každé jedné buňce našeho vlastního těla a aktivuje se vědomým propojením všech našich částí prostřednictvím světla lásky.

Je „vozítkem“, které člověka spojuje s vyššími úrovněmi bytí a světů. Můžeme jich dosáhnout, když se zbavíme všech bloků a zatěžujících programů v našem podvědomí. To je to co nás připoutává ke světu plnému strachu a nízkých vibrací. Merkaba zesiluje sílu vědomé myšlenky a bytost si tak sama utváří realitu, ve které žije. Podle svých myšlenek žijeme radost nebo bolest.  Světelné pole Merkaby je holograficky obsaženo v každé naší buňce, stejně jako v každé části vesmíru. Stačí ho jen aktivovat.

Orgonitová mer-ka-ba. Zakoupit ji můžete v našem obchodě s orgonity.

Jaký je smysl Merkaby?
Systém Merkaba je učení, které urychluje vědomý duchovní vývoj a pomáhá nám ukončit karmické vzorce a vstoupit do světla a lásky. O Merkabě v tomto systému mluvíme jako o světelném těle, jako o vzorci stvoření, který nás přivádí do fyzického bytí a také z něj vyvádí. Ve tvaru čtyřstěnu Merkaby je ukryta posvátné geometrie a matematické vzorce, které jsou základem pro celý náš vesmír. Ze širokého stavu vědomí jsme prošli do temnoty a zapomněli, kým jsme. Po tisíce let bylo tajemství Merkaby uchováváno mezi vyvolenými. Nyní se probouzíme, přehodnocujeme systémy víry a s příchodem nového věku, vyšších vibrací světla a lásky – Mayové tento nový věk nazývají období šestého Slunce - máme možnost znovu vstoupit do rozšířeného vědomí. Můžeme a máme vstoupit do vyšší roviny bytí obohaceni o poznání z prožitku temnoty. Merkaba je posvátnou geometrií vesmíru, přítomnou v každodenní realitě našeho života.

Temnota a stín jsou naším učitelem.
Na planetě Zemi jsme pro to, abychom se učili - poznáváním bolesti, poznáním duality. Temnota není špatná. Vnímáno z nadhledu, je to nástroj, prostřednictvím kterého se učíme. Učební období končí, jako duše máme možnost vrátit se do jednoty, kde už není dualita, bolest z tíhy temnoty a touhy po světle. Vracíme se zpět do jednoty a lásky, do Kristova vědomí, kde jsme a prožíváme sebe jako součást celku, kde vše je propojeno se vším a druzí lidé i jiné bytosti jsou „části našeho Já„. Přinášíme s sebou poznání a zkušenost, kterou je možno získat jen prožitkem rozdělení. Planeta Země nám dává fyzické tělo, které nám umožní prožít pocity a následně emoce a umožňuje tak vývoj.

Zrychlený vývoj a očista.
Systémem učení Merkaba nás vede světelná struktura, která nám pomůže vymazat nezdravé programy a vstoupit do světa světla a lásky, do otevřeného vědomí. Člověk první úrovně vědomí měl aktivních 12 vláken DNA, naše současná DNA má aktivní pouze dvě vlákna. Cílem transformace je obnovit a aktivovat všechna zakrnělá vlákna a stát se tak plně rozvinutými bytostmi. Staré bolesti a nepříjemné emoce (staré vzorce, které jsme nasbírali) musíme propustit a abychom je dokázali poznat, tak se nám znovu a znovu hlásí s čím dál větší razancí. Když je konečně poznáme, procítíme odpuštění a  necháme je odejít, tak se tzv. „očistíme“. Kde je poznání přichází pochopení, kde je pochopení tam nastupuje láska a odpuštění, tam už žádný strach ani bolest není. Hlavním pomocníkem a rádcem v tomto procesu je naše srdce.

Na cestě za světlem se učíme naslouchat, který hlas je ze srdce a co je náš strach. Strach svírá naše útroby, zatíná naše svaly. Práce s energiemi Merkaba začne měnit naše myšlení. Ze strachu - nemůžu, nemám, bojím se, stojím za nic, nezasloužím si lásku - a všeho, co nás svazuje, svírá a stahuje dolů do těžkých nízkých vibrací,  přeměníme své myšlení na důvěru, tvořivost, radost a lásku a následujeme hlas svého srdce.

Aktivace světelného těla
Světelné tělo můžeme aktivovat několika způsoby. Jedním z nich je práce s dechem (existuje 17 dechů vedoucích k probuzení Mer-Ka-Bah). Při aktivaci se používají mudry a myšlenkové formy.

Toto učení převzal Drunvalo Melchizedek od andělů (od svého vyššího vědomí).Více se můžete dozvědět v jeho knize Prastaré tajemství Květu života.
Mer-Ka-Ba je živá. Je to živoucí pole reagující na lidské myšlenky a pocity. Když probudíte svoji energii, když vstoupíte do svého srdce, tak se poznáte jako bytost s neomezenými možnostmi.

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2024 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz