.
   
pátek 22. září
svátek slaví Darina, Moris , zítra Berta, Lina
 
autor Lastura.cz

Reiki Usuiho - tibetské

03.05.2010

Úroveň I a II je shodná s tradičním Reiki jak bylo školeno na západě v linii Hayashi-Takata. V úrovni Reiki IIIA a IIIB jsou již zřejmé změny.

“Tibetský” materiál se k tradičnímu Usui Shiki Ryoho přidal prostřednictvím Arthura Robertsona. Arthur Robertson byl studentem jednoho z mistrů Takaty, mistryně Iris Ishikuro. Styl, který vytvořil se nazýval Raku Kei Reiki. Ačkoli názor, že Reiki pochází z Tibetu byl zpopularizován takovými autory jako William Rand a Diane Stein, ve skutečnosti není žádný důkaz o tom, že by Reiki pocházelo z Tibetu. Usui Reiki Ryoho byl rozvinut prostřednictvím Mikao Usui začleňováním prvků Tendai buddhismu, cvičení Zenu a japonské techniky Ki Ko (Chi Kung) a pravděpodobně také prvků z Dai Rei Jutsu. Podlé mého názoru tento systém pravděpodobně sdílí základy s Johrei. V Tibetu jistěže existují podobná léčivá umění, která by mohla být zvažována jako Reiki. Tyto se nazývají “Zelená a bílá Tara” a “Budha Medicíny”. Jsou zde některé podobnosti v tom, že používají zasvěcení a některé pozice rukou, ale nejsou Reiki.

“Tibetské praxe” byly včleněny do Usui Reiki a byly pojmenovány jako Raku Kei Reiki. Přidané techniky zahrnovaly Dech ohnivého draka (ekv. fialový dech), mikrokosmický okruh a Hui Yin, symbol Johrei, Antahkarana, Reiki průvodci a jiné techniky. Byly rovněž přidány symboly jako Raku, Tibetský mistrovský symbol, symbol Ohnivý had. Dvě školy, které vypadají, že jsou Raku Kei Reiki nejvíce ovlivňovány jsou Tera Mai Reiki Kathleen Ann Milner a Usui/Tibetské Reiki Williama Randa. Usui/Tibetská tradice byla nejvíce zpopularizována prostřednictvím Williama Randa a Dian Stein.

Usui/Tibetské školy často přidávají úroveň IIIA do svého učebního plánu. To znamená, že tyto školy učí čtyři úrovně Reiki místo tradičních třech v západním Usui Shiki Ryoho. Obecně se tato úroveň učí jako úroveň “osobního mistrovství” a obsahuje množství New Age technik. S vyjímkou scanningu (prohlížení) a záření (kteréžto byly částí originálního systému) byly tyto techniky přidány prostřednictvím lidí jako Iris Ishikuro, Arthur Robertson, William Rand, Diane Stein a jiných.

Stupeň I a II v Usui Tibetském Reiki je shodná s tím, co se školí v tradičním západním Reiki.

Usui Tibetské tradice neexistovaly dříve než v roce 1984 a byly rozvíjeny až po tomto datu. Protože Usui/Tibetan tradice přidaly jednu úroveň mezi Reiki II a mistrovský/učitelský stupeň, je důležité prozkoumat stupně Reiki a co to znamenalo. V tradici Hayashi – Takata, která se vyvíjela v západním světě byly jen tři úrovně. Reiki I, II a III neboli mistr Reiki. Reiki I typicky zahrnuje přijetí jednoho zasvěcení, výuku pozic rukou, historii Reiki, některá základní doporučení po léčení a cvičení praxe Reiki. V Reiki II se předávaly tři symboly, jejich význam a použití. Někteří mistři v Reiki Allianci pokračovali ještě s výukou emočního léčení a někteří učili ještě techniky scanningu (prohlížení). V Reiki III se učil mistrovský symbol, zasvěcovací proces a jak dělat zasvěcení.

Je užitečné prozkoumat, co pokračovalo v Gakkai v Japonsku v nepřerušované linii od Usuiho. V Reiki Ryoho jak je učeno v Japonsku v Gakkai jsou v současnosti čtyři úrovně. Tyto se nazývají Sho-den, Oku-den zen Ki, Oku-den Kou Ki a Shin-Pi den. Japonci mají dva stupně výuky Reiki II zatímco na západě máme úrovně Reiki IIIA a Reiki IIIB.

Oku-den Zen ki je druhým stupněm výuky. Obsahuje Hatsurei-ho (způsob jak se vyvíjet a expandovat Reiki se zaměřením na duchovno). Hatsurei-ho zahrnuje sebečištění a meditaci. Zahrnuje také Ushi-te, Oshi-te a Nade-te, které používají techniky poklepávání, tlačení a hlazení. Tyto techniky jsou normálně v Chi Kungu a pravděpodobně přišly z japonského Ki Ko. Tyto odstraňují negativní energie. Daly by se v jistém smyslu nazvat masážemi a to by vás mohlo přivést do potíží, neboť na západě je masérská činnost licencována. Tato úroveň také zahrnovala techniku Seikaku Chiryou.

Oku-den Kou Ki je druhou částí druhého stupně. V Reiki Ryoho v Japonsku je tato úroveň stupněm osobního a duchovního vývoje. Vzdáleným ekvivalentem pro toto je úroveň Reiki IIIA na západě, nazývána jako stupeň “osobního mistrovství”. Oku-den Kou Ki zahrnovala také techniku Enkaku Chiryou, která je na západě známá jako dálkové léčení. Usui Reiki Ryoho nemá vyvíjet duševní síly. Je to systém osvícení a léčení je jenom jedna část.

Raku Kei Reiki přidává dech ohnivého draka, vodní obřad, symbol Bílého světla (Johrei), “tibetské” symboly, Hui Yin, Ralf Jensononův generátor mistrovské frekvence. Pozdější mistři jako William Rand a Diane Stein pravděpodobně přidali další techniky jako, zásobárny Reiki, plánované posílání, krystalové mřížky, Antahkarana, Reiki průvodce, léčivé zasvěcení, meditace se symboly a jiné techniky. Popularita tohoto přístupu vedla k rozšířené a chybné víře, že Reiki pochází z Tibetu.

Z NAŠÍ NABÍDKY

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2023 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz