.
   
neděle 14. července
svátek slaví Karolína, Larisa , zítra Jindřich, Egon
 
autor Lastura.cz

Platební a dodací podmínky

21.04.2010

a) Kupující je povinen zaplatit za zboží cenu platnou v okamžiku objednání, není-li uvedeno jinak + cenu za poštovné (balné neúčtujeme).

b) Vlastnictví k objednanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.

c) Zboží, které je na dobírku a je skladem expedujeme do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Zboží, u kterého je zvolena platba předem zasíláme až po připsání peněz na účet případně po zaslání potvrzení o platbě. Dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

d) Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození včetně fotografické dokumentace. Pokud kupující zjistí zřejmé poškození zboží, pak je tuto zásilku povinen odmítnout. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno a odmítnuté zboží z důvodu poničení zásilky přepravcem bude kupujícímu opětovně zasláno.

e) Převzetím zásilky kupujícím kupující souhlasí a stvrzuje, že zboží bylo dodáno nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

f) Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 3 dnů.

g) Vady zboží spočívající v rozdílu množství nebo druhu oproti množství nebo druhu uvedenému na faktuře musí kupující uplatnit do tří dnů ode dne jejich dodání, pokud kupující tuto lhůtu zmešká, jeho práva z těchto vad zanikají.

h) Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,06 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od počátku prodlení do zaplacení. Prodávající může svým prohlášením v odůvodněných případech tento úrok z prodlení prominout. Na prominutí není právní nárok.

 


 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tímto správcům (Milan a Jana Vojtíškovi) udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 2. Jméno, příjmení, adresu, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro registraci, doručení a fakturaci objednávek. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 3 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje lastura@lastura.cz.

 4. Zpracování osobních údajů provádí Milan a Jana Vojtíškovi.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  - vzít souhlas kdykoliv zpět
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2024 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz